"Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur'ân'dır."

"Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır."

           

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN (Başkan)

Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Adem DURSUN (Sekreter)

Prof. Dr. Abdulhak Halim ULAŞ (Sayman)

Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT (Üye)