TEMEL İLKELERİMİZ

Bilimlerin diliyle yaratılış hakikatini açıklamak amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların planlanmasında, yürütülmesinde, denetiminde ve sonuçlarının açıklanmasında;

  • Bilimsel yöntem ve esaslara bağlı kalmak,
  • Güvenilir, özgün, sonuçları test edilebilir çalışma ve araştırmalar yapmak, gerekli özen ve titizliği göstermek,
  • Etik kurallara uymak,
  • Bilimsel görüşlere saygı duymak,
  • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, çevreye ve tüm canlılara karşı duyarlı ve saygılı olmak,
  • Bilim insanları ile dayanışma içerisinde olmak,

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 Bilimlerin diliyle yaratılış hakikatini açıklamak amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların planlanmasında, yürütülmesinde, denetiminde ve sonuçlarının açıklanmasında;

  • Milli ve Manevi değerlere bağlı kalmak,
  • Kültürel mirasa sahip çıkmak,
  • Tarafsız, şeffaf, doğru ve dürüst olmak