"Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur'ân'dır."

"Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır."

TEMEL İLKELERİMİZ
Bilimlerin diliyle yaratılış hakikatini açıklamak amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların planlanmasında, yürütülmesinde, denetiminde ve sonuçlarının açıklanmasında; 

Bilimsel yöntem ve esaslara bağlı kalmak,
Güvenilir, özgün, sonuçları test edilebilir çalışma ve araştırmalar yapmak, gerekli özen ve titizliği göstermek,
Etik kurallara uymak,
Bilimsel görüşlere saygı duymak,
Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, çevreye ve tüm canlılara karşı duyarlı ve saygılı olmak,
Bilim insanları ile dayanışma içerisinde olmak,


TEMEL DEĞERLERİMİZ
Bilimlerin diliyle yaratılış hakikatini açıklamak amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların planlanmasında, yürütülmesinde, denetiminde ve sonuçlarının açıklanmasında;

Milli ve Manevi değerlere bağlı kalmak,
Kültürel mirasa sahip çıkmak,
Tarafsız, şeffaf, doğru ve dürüst olmak