"Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur'ân'dır."

"Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır."

Makale Göndermek için tıklayınız...

Bilimler Işığında Yaratılış Dergi'sini indirmek için Tıklayınız...