"Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur'ân'dır."

"Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır."

Bilimler Işığında Yaratılış

Amacımız bilimlerin diliyle yaratılış hakikatini açıklayan bilimsel araştırmalar yapmak, mevcut araştırmaları değerlendirmek, elde edilen ilmi sonuçları insanlığın istifadesine sunmaktır. Bilimler Işığında Yaratılış Web sitesi ve YouTube kanalında bilimlerin diliyle hem yaratıcının varlığı ve birliği hem de canlıların yoktan yaratıldığı anlatılmaktadır. Yani kâinattaki tüm canlıların evrim yoluyla birbirlerinden türemedikleri ve canlıların ilk atalarının doğrudan doğruya Allah (c.c) tarafından yoktan yaratıldıkları ilmi delillerle ortaya konulmaktadır.

Page 2 of 4 1 2 3 4