Türkiye’de Evrim Ve Yaratılış Görüşünün Tarihî Seyri

Kâinatın ve insanın yaratılışı, ilk insandan itibaren hep insanlığın üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi olmuştur. Bu mesele Semavî kitapların beyanıyanında, tamamen akla ve ilme dayalı olarak da değerlendirilmiştir.Dünyada evrim ve yaratılış düşüncesi muhtelif devreler geçirmiştir. Türkiye veİslâm dünyası da bu düşünce akımlarından farklı şekillerde etkilenmiştir.Evrim ve yaratılış konusundaki görüş ve düşünceleri birkaç devreye ayırmakmümkündür. […]

Detaylı Bilgi...