Yazar

Prof. Dr. Köksal PABUÇCU

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı

Organizmanın Organizasyonu ve ‘ORG’ların ‘ERG’i (2. Bölüm)

Organizmanın Organizasyonu ve ‘ORG’ların ‘ERG’i (2. Bölüm)

    Biyolojik bilimlerde ‘canlı varlık’ olarak ifade edilen ‘organizma’nın en temel özelliği organizasyondur. Organizma, bir organizasyonun sonucudur. Organizasyonlarda, işler tesadüfe, rastlantıya asla bırakılmaz (1). Çünkü ‘Organizasyon’ terimi, ‘dinamik olarak’, devam eden planlı bir faaliyet sürecini ifade etmek ve onu hedeflendiği şekliyle sonuçlandırmak’ anlamında kullanılır. Bu açıdan organizasyon; aynı zamanda, ‘parçaları yani organları ve sistemleri organize etme, onlara uygun görevler verme sürecidir’ (2).
   Bunu biraz daha açmak gerekirse, organizasyonda hedefler belirlenmiş olmalıdır. Hedefsiz organizasyon olamaz. Yani, sorumluluklar gruplandırılırken, görevler o işi en iyi bir şekilde yapabilene verilir. Lisan bilmeyene, tercümanlık, klavye bilmeyene sekreterlik, ehliyeti olmayana şoförlük asla verilmez. Üstelik herhangi bir görevi olmayanların bir organizasyonda işi olamaz.
    Organizma kelimesinin kökenini oluşturan, ‘org’un alet, ona kök teşkil eden ‘erg’in de iş anlamına geldiğini birinci bölümde ifade etmiştik. Şu halde organizmada ‘erg’i olmayan hiçbir ‘org’ yoktur. Her ‘org’un, her ‘organ’ın bir veya birden çok görevi ve faydası vardır. Bu da tesadüfü ortadan kaldırır. Çünkü, görevler varsa mutlaka bir görevlendirici vardır. Bu görevlendirici âmir ise, organizasyonun sahibinden başkası olamaz. Uygun görev, uygun organa verilmiş ve görevsiz hiçbir organ bırakılmamıştır. Organların tamamı, topluca organizmanın organizasyondaki gayesine yönelik olarak çalışmaktadır.
    Elimize bakalım, elimizde 27 parça kemik vardır. Peki ya bunlardan görevi olmayan ya da faydası bulunmayan tek bir kısım var mıdır?(3). Yoktur… Gözümüze bakarsak, konjonktivadan başlayıp beyne bağlanan sinirlere kadar yaklaşık 30 tabaka vardır (4). Bunlardan hiç biri görevsiz veya abes değildir. Görme için göze verilen görev ona uygun, tutmak için ele verilen verilen ‘erg’ de ona münasiptir.
   Bu şekilde organizmadaki orglara, orglardaki erglere ve topyekun organizmanın organizasyonuna bakarsak, onda abes hiçbir iş göremeyiz. Bu da tesadüfü reddeder… 

KAYNAKLAR
Pabuçcu, K, 2022, Organizma Kelimesi ve Mükemmel Organizma, https://bilimlerisigindayaratilis.org/organizma-kelimesi-ve-mukemmel-organizma/)
Anonymous 1, (https://www.yourarticlelibrary.com/organization/organization-meaning-definition-concepts-and-characteristics/53217).
Anonymous 2, https://www.orthotree.com/normal-hand-anatomy.html
Anonymous 3, https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6z

Yorum Yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir