Gen sessizleşmesi nedir?

   Genlerin kendi yapılarını ifade edemez duruma gelmelerine “Gen sessizleşmesi” adı verilmektedir. Yani bir genin, maruz kaldığı bir etki sebebiyle tesirini gösterememesidir.Gen sessizleştirilmesi, gen düzenlenmesinde etkili olan epigenetik süreçleri ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. Bu terim genel olarak genetik materyalin modifikasyonu dışında diğer bir mekanizma ile bir genin kapatılması ve ifade edilemez hale […]

Detaylı Bilgi...

Epigenetikle yeni türler meydana gelebilir mi?

Epigenetiğin TerminolojisiEpigetik nedir? Latincede Epi:” üst” demektir. Epigenetiğin kelime manası; genetik üstü, yani genetiğin üstünde cereyan eden manasındadır.“Genetik” kelimesine benzerliğinden dolayı epigenetik terimi; “Genom”, “Epigenom”, “Genetik kod”, “Epigenetik kod” gibi terimlerin paralel olarak kullanılmasına yol açmıştır. Epigenom, genom terimine paralel olarak bir hücrenin tüm epigenetik durumunu ifade eder. Aynı şekilde “Epigenetik kod” terimi, hücrelerin birbirlerinden […]

Detaylı Bilgi...

Gen nedir?

 Gen, bir kalıtım işlevsel birimidir ve fonksiyonel bir ürünü kodlayabilen nükleotid dizisine gen denir. Genetik harflerin bir protein üretebilecek sayıda dizilmiş haline gen denir. İnsanın genetik yapısında 25.000 adet gen bölgesi tespit edilmiştir. Bu bölgelere ekson gen bölgeleri denir. İnsanın DNA’sında herhangi bir protein üretmeyen gen bölgeleri de mevcuttur. Bunlara intron bölge denir. Bu intron […]

Detaylı Bilgi...

Siz bana Poseidon, Zeus ve Hades’in yokluğunu ispatlayabilir misiniz?

Cevap: Bir cismin yokluğu ispatlanamaz. Ancak varlığı ispatlanabilir. Bir maddenin varlığı ispatlanamıyorsa onun yokluğuna hükmedilemez.          -Niye yokluğuna hükmedilemez?          -Çünkü bir nesnenin varlığını ispat için insan; görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma gibi beş duyusunu kullanacaktır. Hâlbuki bunların algılama sınırı çok dardır. Mesela gözün mevcut ışığı görme sınırı yüzde %2 dur. Yani insan ışığın […]

Detaylı Bilgi...