Kan Hücrelerindeki Mu’cizeler

Bazı insanlar mu’cize aramaya çok meraklıdır, bakarlar ama göremezler. Aslında hepimiz mu’cizelerin içinde yaşıyoruz ama bazen onları gösteren gözlüklerimizi takmıyoruz. Mikropları görmek için mikroskopa, uzayı izlemek için teleskopa ihtiyacımız vardır. Peki mu’cizeleri görmek için ne yapmalıyız? Evreni gözlemleyip oradaki düzene, işleyişe ve sebep-sonuç ilişkilerine mantıksal akıl yürütme (logical reasoning) yaptıran gözlüklerle bakmalıyız. İnsanlar ve hayvanlar […]

Detaylı Bilgi...

Soğuğa karşı canlılarda korunma mekanizması.

Canlılarda Antifriz Bilindiği gibi, 0 0C altındaki soğuklarda donarak buza dönüşen suyun hacmi genişler ve bulunduğu kabı parçalar. Bu yüzden insanlar da kışa girerken arabalarımızın radyatördeki suyun donmasını engellemek amacıyla antifriz ilâve ederler. Çünkü antifriz ilâve edildiğinde suyun donma derecesi azalmakta ve katılan antifriz miktarına göre -50 0C soğukta bile donma olmamaktadır. Peki kutuplarda o […]

Detaylı Bilgi...