Siz bana Poseidon, Zeus ve Hades’in yokluğunu ispatlayabilir misiniz?

Cevap: Bir cismin yokluğu ispatlanamaz. Ancak varlığı ispatlanabilir. Bir maddenin varlığı ispatlanamıyorsa onun yokluğuna hükmedilemez.          -Niye yokluğuna hükmedilemez?          -Çünkü bir nesnenin varlığını ispat için insan; görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma gibi beş duyusunu kullanacaktır. Hâlbuki bunların algılama sınırı çok dardır. Mesela gözün mevcut ışığı görme sınırı yüzde %2 dur. Yani insan ışığın […]

Detaylı Bilgi...

Tek yumurta ikizleri ve yapışık ikizler evrimi reddediyor!

Tarih boyunca insanlar, yeryüzünde, atomlarda, bitki, hayvan ve insan vücudundaki kısacası bütün kâinatta nizamı, intizamı, düzeni ve hassas dengeleri devamlı gördükleri için bu yapılar onlarda genellikle ülfet, yani alışkanlık oluşturur ve bunları da sanki olağan işlermiş gibi görürler. Her gün güneşin doğuşu, batışı, ayın aylık döngüsü içinde aldığı şekiller, gece gündüzün birbirini takip edişi gözlenir […]

Detaylı Bilgi...

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Mevlana evrimci miydi?

Evrimi savunan bazı şahıslar Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Mevlana’nın bazı ifadelerinden yola çıkarak onların evrimi kabul ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu iddiayı ortaya atan şahıslar üç kısımdır: Birinci kısım bu iki zâtın kitabını okumamış, hatta eline bile almamıştır. Fakat bir yerlerden böyle bir şeyi duymuş veya birkaç paragraf okumuşlardır. İkinci kısım ise onların kitaplarını okumuşlar, fakat […]

Detaylı Bilgi...

Kuş Göçlerindeki Rahmani Tasarruflar

Hayvanlar arasında göklerin hâkimi hiç şüphesiz ki kuşlardır. Kuşlar, bitkilerin polenlerinin ve tohumlarının yayılması, böcek, yılan, fare gibi zararlıların populasyonlarının dengelemesi, çeşitli hayvan leşlerinin ortadan kaldırılıp, hastalıkların yayılmasının önlenmesiyle vazifelendirilmiş omurgalı hayvanlardır. Yeryüzünde 10.000 civarında kuş türü yaşamaktadır. Türkiye’deki kuş türü sayısı 487 olarak tespit edilmiştir. Kuşların dişleri yoktur ve bunun yerine gagaları vardır. Vücutları […]

Detaylı Bilgi...