Yaratılış Işığında, Darwin’in Evrim Görüşü Savunucularına Cevaplar

Yaratılış ister âni olsun, ister milyarlarca sene sürsün. İnsan, ister doğrudan yaratılsın ister dolayısıyla. Şu soruların cevabı nasıl verilecek: Görmeyen kâinattan gören insanları kim çıkarttı? Bilmeyen şu âlemden, bilen meyveleri (insanları) kim süzdü? Hissetmeyen, sevmeyen, korkmayan şu saraya, bu hissiyatla donatılmış misafirleri kim getirdi? Görmemek nasıl evrim geçirdi de görmek oldu? İşitmemek işitmeye, anlamamak anlamaya […]

Detaylı Bilgi...

Türkiye’de Evrim Ve Yaratılış Görüşünün Tarihî Seyri

Kâinatın ve insanın yaratılışı, ilk insandan itibaren hep insanlığın üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi olmuştur. Bu mesele Semavî kitapların beyanıyanında, tamamen akla ve ilme dayalı olarak da değerlendirilmiştir.Dünyada evrim ve yaratılış düşüncesi muhtelif devreler geçirmiştir. Türkiye veİslâm dünyası da bu düşünce akımlarından farklı şekillerde etkilenmiştir.Evrim ve yaratılış konusundaki görüş ve düşünceleri birkaç devreye ayırmakmümkündür. […]

Detaylı Bilgi...

Kâinatta Her Bir Varlığın Belirli Bir Programa Göre Tanzim Edildiği Görülür

Bir eserin veya sanatın kıymeti onun programından doğan bir ruhtur. Bu programın mükemmelliği eserin ya da sanatın farkını ortaya koyar. Kâinata bakıldığındaen küçük zerreden yıldız ve galaksilere kadar her bir varlığın belirli bir programagöre tanzim edildiği görülür.İnsanoğlunun programı ise, bu programları anlamak ve yorumlamak üzerine kurulmuştur. Bu sebeple atomdan kürelere kadar tümvarlıkların programını anlamanın metodu […]

Detaylı Bilgi...